Energoefektivitātes
risinājumi ražošanas
procesiem
Kā saņemt finansējumu, neieguldot līdzekļus?

Ražošanas uzņēmumu skaits Latvijā

1250

Latvijā izpratne par energoefektivitātes iespējām biznesa vidē diemžēl ir zema

28%

ražošanas uzņēmumi pēdējo 3 gadu laikā ir veikuši energoefektivitātes pasākumus

72%

ražošanas uzņēmumi nav informēti par speciālajiem finanšu instrumentiem un pat grantiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai

ESKO (energoservisa pakalpojuma sniedzējs) koncepts ir populārs visā Eiropā, bet Latvijā šis komercdarbības veids ir maz zināms

ESKO speciālists dodas uz ražošanas uzņēmumu, lai veiktu novērojumus un provizoriskus aprēķinus, nepieprasot par to nekādu samaksu.

  • Kas ir uzņēmuma lielākie enerģijas patērētāji?
  • Kāds ir enerģijas ietaupījums, nomainot šos patērētājus uz energoefektīvāku risinājumu?
  • Cik ilgā laikā atmaksājās šie risinājumi?

ES fondu atbalsts paredzēts rūpnieciskās ražošanas ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai, energoefektivitātes paaugstināšanai esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, kā arī esošo ražošanas iekārtu aizstāšanai ar energoefektīvākām

Ar iegūtajiem aprēķiniem ESKO speciālists dodas pie fondu pārstāvjiem pierādīt, ka potenciālie risinājumi ražošanas uzņēmumam ieekonomēs kā minimums 25% elektroenerģijas.

Tiek izskatīts iesniegtais projekts, pārliecinoties par plānoto rādītāju sasniegšanas iespējām.

Pozitīvas atbildes gadījumā fondi izsniedz ESKO uzņēmumam finansējumu projekta īstenošanai

Ņemot vērā tendences pasaules ekonomikā, kā arī to, ka ilgtspēja un efektivitāte ir viena no ES prioritātēm, ir izveidots un tiek piedāvāts īpašs finanšu instruments - aizdevumu programma tieši energoservisa kompānijām.

ESKO saņem aizdevumu un uzsāk projekta īstenošanu

Pateicoties finanšu un tehnoloģiju iespējām, ražošanas uzņēmums ceļ savu energoefektivitāti, samazinot preces vai pakalpojuma pašizmaksu un palielinot peļņu, kas savukārt jau drīzumā atspēlēsies konkurētspējas kāpumā.

Bet kā ESKO spēs atmaksāt izsniegto aizdevumu?

Šie ieviestie risinājumi ražošanas uzņēmumam katru mēnesi samazina elektroenerģijas patēriņu, tādejādi samazinot arī elektroenerģijas izmaksas. Šo ietaupīto starpību katru mēnesi ražošanas uzņēmums maksā ESKO, līdz ir nosegta visa finansējuma summa. Pēc finansējuma atmaksas visas iekārtas paliek ražošanas uzņēmuma īpašumā, katru mēnesi palielinot peļņu no samazinātā elektrības patēriņa un iegūtās efektivitātes.

Šis process neaprobežojas tikai ar elektrības rēķina samazināšanu

  • Jaunu iekārtu finansēšana bez nodrošinājuma
  • Aizdevuma atmaksa nav papildu slogs – atmaksā no ietaupītā
  • Pamatsummas brīvdienas projekta īstenošanas laikā
  • Neparedzēto izmaksu un produkcijas pašizmaksas samazinājums
  • Ilgtspējīga attīstība, labāka reputācija, samazināta ietekme uz vidi, jauns klientu loks

Bet kādus risinājumus mēs varam piedāvāt?

Mēs esam par procesu efektivitāti! Ražošanas nozarē vislielākie elektrības patērētāji ir tieši elektromotori. Kontrolējot motoru procesus vai nomainot tos uz energoefektīviem pastāvīgo magnētu motoriem, ieguldījums atmaksājās 1-3 gadu laikā. Atsevišķos lietojumos ekonomija var būt līdz pat 70%. Un kā mums visiem zināms, motori var griesties pat vairākus gadu desmitus līdz būtu nepieciešama to nomaiņa.

Ekstrūdera motora nomaiņa

Elektromotors 2460 Generic DC 1604S07 77.4kW 2400 LSRPM 200L1 80kW
Efektivitātes klase IE2 IE4
Enerģijas patēriņš 305619 kWh/gadā 238524 kWh/gadā
Enerģijas izmaksas
*0.10 EUR/kWh
30561.9 EUR/gadā 23852.4 EUR/gadā
Apkopes izmaksas 3500 EUR/gadā 750 EUR/gadā
Iepirkums - 8600 EUR
Ietaupījums 9459.5 EUR/gadā
Atmaksājas 11 mēnešos

Saldēšanas kompresora nomaiņa

Elektromotors 2P Generic 280M 90kW 3000 LSRPM 225ST2 110kW
Efektivitātes klase IE1 IE4
Enerģijas patēriņš 493726 kWh/gadā 455693 kWh/gadā
Enerģijas izmaksas
*0.10 EUR/kWh
49372.6 EUR/gadā 45569.3 EUR/gadā
Apkopes izmaksas 4000 EUR/gadā 800 EUR/gadā
Iepirkums - 10000 EUR
Ietaupījums 7003.3 EUR/gadā
Atmaksājas 17 mēnešos

Ekstrūdera motora nomaiņa

Elektromotors GNA 250kW 3000 LSRPM 315SP1 320kW B3 400V
Efektivitātes klase IE1 IE4
Enerģijas patēriņš 1429.4 MWh/gadā 1320.8 MWh/gadā
Enerģijas izmaksas
*0.10 EUR/kWh
142940 EUR/gadā 132080 EUR/gadā
Apkopes izmaksas 8000 EUR/gadā 2000 EUR/gadā
Iepirkums - 30000 EUR
Ietaupījums 16860 EUR/gadā
Atmaksājas 21 mēnesī

Lai kāda būtu rūpniecības nozare, lai kāds būtu lietojums, mums ir risinājums jebkurai problēmai

Noskaidro, kā mēs varam palīdzēt Tavam uzņēmumam kļūt energoefektīvākam un konkurētspējīgākam!